MISTŘI VE VÝROBĚ - vedení lidí a komunikace

Kurz na míru

Základní info

Cíl kurzu:
Naučit se motivovat a vést podřízené ve výrobním provozu.
Rozvinout schopnost řídit týmy ke kvalitním výsledkům.
Vysvětlit užití manažerských nástrojů v praxi.
Analyzovat roli mistra- vedoucího.

Nejvhodnější pro:
Nejvhodnější pro mistry ve výrobě a službách, vedoucí směn, vedoucí provozu, group leadery.

Obsah kurzu:
• Silné a slabé stránky týmu, odhad situace a odhad lidí v týmu
• Práce se skupinou – moji lidé a jejich odlišnosti, potenciál a jeho využití
• Vedení k lepším výsledkům, zlepšování na všech úrovních – „ kaizen“
• Role vedoucího, jak včas odhadnout a umět řešit konflikty
• Budování vztahů s podporou seberealizace a rozvoje
• Výtka a pochvala jako manažerský nástroj
• Cílové řízení výkonnosti, podávání zpětné vazby nebo kritiky 
• Hodnocení podřízených – motivační prvky nefinančního charakteru
• Identifikace problémů a jejich rychlé řešení
• Podpora týmové spolupráce 
• Jak zlepšovat předávání informací a komunikaci
• Osobnost vedoucího a osobní rozvoj

MISTŘI VE VÝROBĚ - vedení lidí a komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.