Mimosoudní řešení sporů přímým a zprostředkovaným vyjednáváním - NOVINKA

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Manažerům pověřovaným prosazováním zájmů organizace v opozičních situacích vně i uvnitř organizace dohodou, podnikatelům a pracovníkům personálních a právních útvarů, pracovníkům státní správy a samosprávy, neziskovým organizacím.
Limitovaný počet účastníků ( 4 - 6).


Cíle semináře:
- Seznámit účastníky s typy a podmínkami řešitelnosti sporů
- Procvičit taktické postupy přímého kooperativního vyjednávání sporů, usnadňující nalezení akceptovatelného řešení situace - dosažení stabilní dohody
- Seznámit účastníky s principy vedení zprostředkovaného vyjednávání (mediace), funkcí prostředníka a účinným postupem zprostředkovávání vyjednávání sporných stranObsah:
1) Přímé vyjednávání sporů
----------------------------------------
- Řešitelnost sporů v závislosti na stadiu jejich vývoje, zdroji a obsahu sporu, vztahu zúčastněných stran
- Osobní styly a přístupy k jednání ve střetech
- Taktické postupy kooperativního vyjednávání
- Komunikační dovednosti oslabující vliv emocionální složky střetu na průběh vyjednávání
- Postupy umožňující přimět partnera ke kooperativnímu vyjednávání, posilovat racionální složku jednání
- Nátlakové postupy nejčastěji užívané při vyjednávání sporů a obrana proti nim
- Přímé vyjednávání o zájmech a hledání akceptovatelné dohody

2) Vedení zprostředkovaného vyjednávání (mediace)
-------------------------------------------------------------------------
Funkce a odpovědnost prostředníka (mediátora) při zprostředkování vyjednávání
Dovednost ujmout se vedení jednání, udržet jednání sporných stran "pod kontrolou" a získávat informace o zájmech jednajících stran
Práce s emocemi jednajících stran a dovednost vyvažovat jejich moc ve vyjednávání
Techniky předání vyjednávání do rukou sporných stran
Postupy usnadňující akceptování a dodržování dohody spornými stranami.Metody:
Výklad, procvičování dílčích vyjednávacích dovedností ve skupinách. Řešení modelových sporů, zpětná vazba lektora a partnerů v modelových situacích. V případě zájmu účastníků budou využívány videonahrávky průběhu jejich řešení modelových situací.

Limitovaný počet účastníků semináře umožňuje, aby si posluchači sami volili modelové situace odpovídající oblasti jejich zájmu a také obdrželi individuální doporučení lektora.Rozsah semináře: 2 dny


Popis:
Střety zájmů a potřeb jsou přirozenou součástí života každého jednotlivce i organizace. K mocenskému, arbitrážnímu nebo soudnímu řešení se uchylujeme za cenu často neúměrně velkých časových a finančních nákladů v situacích zákonem stanovených a také v situacích, kdy se s partnerem nedá standardně jednat. Zdokonalením se v dovednostech přímého vyjednávání a zvládnutím role prostředníka vyjednávání můžete významně rozšířit okruh sporných situací řešitelných vlastními silami. Ušetříte čas a finanční náklady soudních řízení i v případech, v nichž je výrok soudu či jiné autority o dohodě nutný či zákonem stanovený.

Mimosoudní řešení sporů přímým a zprostředkovaným vyjednáváním - NOVINKA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.