Mezikulturní komunikace

Kurz na míru

Základní info

TRÉNINKY, WORKSHOPY, SEMINÁŘE - Mezikulturní komunikace

Týmy, jejichž členové a management pocházejí z různých kulturních prostředí, mohou být mimořádně výkonné, zároveň však přirozeně čelí některým významným výzvám vyplývajícím z rozdílů v uvažování, chování a očekáváních svých členů. Nadto bývají mezinárodní týmy často virtuální – jejich členové jsou nezřídka v kontaktu primárně za pomoci nástrojů elektronické komunikace. Tento kurz je určen všem, kteří se pohybují v mezinárodním prostředí, a chtějí tuto pestrost uchopit jako příležitost a možnou konkurenční výhodu, nikoliv jako přítěž nebo limitující faktor. 

Cíle

Účastníci budou po absolvování kurzu schopni:

• reflektovat kulturní specifika a adaptovat se na ně

• vnímat souvislosti mezi hodnotami a komunikačními styly v rámci různých kultur

• rozumět rozdílným verbálním a neverbálním projevům v různých kulturách

aplikovat principy efektivní komunikace v mezikulturním kontextu

• přizpůsobovat svůj komunikační styl

• identifikovat a překonávat komunikační bariéry

• komunikovat asertivně

• aktivně naslouchat  

Nástroje

Výklad / nácvik v modelových situacích / hraní rolí / videotrénink / práce se studijními materiály / individuální zpětná vazba 

Rozsah

2 dny 

Obsah kurzu

• definice a složky komunikace, obecná teorie komunikace

• reflexe vlastního komunikačního stylu

• teorie kultury, typologie kultur

• komunikační typologie

• kulturní specifika v komunikaci

• verbální a neverbální složky komunikace ve světle kulturních rozdílů

• předsudky a stereotypy versus mezikulturní citlivost

• asertivita versus agresivita a manipulace

• typické komunikační bariéry

• ilustrace mezikulturních rozdílů a síly diverzity

Mezikulturní komunikace

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a tři ? Součet zapište číslicemi.