Metrologie v řízení jakosti

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Kurs je určen pracovníkům útvarů kontroly a řízení jakosti, technického úseku a technologie a pracovníkům zabývajících se vyhodnocením dat.

Cíle semináře:
? Pochopit a docenit roli metrologie a náležitého zpracování dat při zabezpečování jakosti výroby
? Poukázat na praktické aspekty rozhodování se na základě faktů (dat) a poskytnout vodítka pro volbu sledovaných parametrů při zabezpečování splnění požadavků zákazníků.
? Shrnout a vysvětlit základní pojmy používané v metrologii, včetně obecných zásad měření, zpracování a interpretace naměřených dat
? Shrnout a procvičit různé aspekty řešení problémů souvisejících s měřením a vyhodnocením naměřených výsledků

Obsah:
? Metrologie - základní pojmy, legislativní rámec, členění
? Metrologický konfirmační systém, úkoly metrologie vyplývající z požadavků systému řízení jakosti, dokumentace v metrologii
? Zabezpečování měření a kontroly při řízení výroby, členění měřidel, etalonáž, návaznost
? Rozhodování se na základě dat, volba sledovaných parametrů s ohledem na řešený problém, získávání, zpracování a interpretace dat.
? Zpracování výsledků měření, variabilita měření, chyby měření, nejistota měření.
? Problematika hodnocení způsobilosti měřicího systému, analýza systémů měření (MSA), analýza reprodukovatelnosti a opakovatelnosti

Rozsah semináře: 1 den

Metrologie v řízení jakosti

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.