Metrologie

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Metrologům, technologům, kontrolorům a manažerům jakosti, vedoucím výroby, konstruktérům, pracovníkům vyplňujícím SPC diagramy.


Cíle semináře:
Seznámíte se s obecnými zásadami měření, základními pojmy užívanými v metrologii, s organizací metrologie v ČR, měřidly a jejich údržbou, možnostmi metrologie, požadavky vyplývající z norem ISO 9000:2000 vzhledem k metrologii.


Obsah:
Po skončení semináře budete schopni ocenit úlohu metrologie v procesu výroby, managementu jakosti a ve firemní kultuře, poznáte principy průmyslové metrologie a naučíte se řešit problémy měření a vyhodnocování.

Základní metrologické pojmy a všeobecné termíny vyplývající z mezinárodních norem ISO a českých zákonů
Podnikovou metrologii a její úkoly vyplývající ze zákona o metrologii a norem ISO 9000, popř. QS 9000
Členění měřidel z hlediska průmyslové metrologie
Metrologický konfirmační systém z hlediska požadavků na management jakosti
Zabezpečování měření a kontroly při řízení výroby
Zpracování výsledků měření a vyjadřování nejistot
Vyjadřování nejistot při kalibraci, vyžadované údaje v kalibračních listech a související otázky
Nejistoty práce a metodika s nejistotami


Metody:
Výklad, výměna zkušeností.


Rozsah semináře: 1 den

Metrologie

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.