Metody a procesy měření v systémech podnikového managementu

Kurz na míru

Základní info

Cyklus jednodenních seminářů
Nová, mnohem náročnější řada norem ISO 9000:2000 definuje desítky nových požadavků mezi nimiž nelze přehlédnout skupinu požadavků na zcela nové procesy měření, jež mají charakter výrazně systémových měření. Právě měření jsou často klíčové faktory reálné efektivnosti řízení organizace.

1. seminář: SEBEHODNOCENÍ
managementem podniků je v současnosti nejen dostatečně znám, ale již stále častěji využíván moderní nástroj hodnocení vlastní podnikatelské úspěšnosti Evropský model excelence EFQM. Tento model se rovněž stal základem jednoho z nejnovějších typů systémových měření v rámci souboru norem ISO 9000:2000, tzv. sebehodnocení (kap. 8 - Měření, analýza, zlepšování). Novela tak předpokládá možné nasazení a využití známých metod sebehodnocení i v koncepci ISO.

2. seminář: MĚŘENÍ EFEKTIVITY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCVIKU ZAMĚSTNANCŮ
normy ISO 9000:2000 kladou oproti původním normám mnohem větší důraz na odbornou způsobilost zaměstnanců a její další rozvoj. V praxi tzn., že vedení organizace musí zajistit nejen pravidelné hodnocení způsobilosti svých zaměstnanců, ale na základě zjištěných výsledků sestavit plán a následnou realizaci vzdělávání a výcviku včetně některých konkrétních příkladů hodnocení, výstupů z hodnocení apod.

Termín:
dle zájmu, individuální domluva.

Metody a procesy měření v systémech podnikového managementu

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.