Metodik SPC

Kurz na míru

Základní info

Každý výrobce na vysoce konkurenčním trhu bude jednoho dne donucen k tomu, aby přestal postupovat metodou pokusu a omylu a začal svoje procesy analyzovat a zlepšovat systematicky. Moderní výrobní technologie je ale stále obtížnější a obtížnější hodnotit a zlepšovat. Na druhé straně máme k dispozici moderní výpočetní techniku a programové vybavení, které způsobilo "demokratizaci" statistiky. Teď už nám schází jen metodik SPC, který nám ukáže cestu ekonomicky rozumného zlepšování procesů. Kurz metodik SPC je inspirován školením tzv. Black Belts v rámci iniciativy Six Sigma.
CÍLE
připravit podnikové specialisty řízení a zlepšování procesů pro samostatnou práci v oblastech:
zavádění metod statistické regulace (SPC)
validace procesů, hodnocení způsobilosti procesů i měřicích metod
základy průmyslového experimentu
využití hromadně sbíraných dat z průmyslových procesů
plánování a řízení projektů zlepšování procesů (Kaizen, 8D, žurnál kvality)
použití teorie omezení při výběru a hodnocení zlepšovacích projektů
prakticky procvičit použití jednoduchého software při řízení a zlepšování procesů
v rámci kurzu realizovat a obhájit konkrétní projekt zlepšení
METODA
Kurz je zaměřen jak na praktické zvládnutí jednotlivých nástrojů řízení a zlepšování procesů, tak i na získání potřebných teoretických znalostí. Ty jsou nutné pro další, samostatnou práci metodiků v podmínkách rychle se rozvíjejících výrobních technologií i software. Součástí látky jsou i nové metody SPC, vhodné pro kontinuální procesy nebo pro automatizovaný sběr dat.
Klíčovou součástí kurzu je realizace vlastního projektu každým účastníkem kurzu. Závěrečná obhajoba projektu musí zřetelně ukázat schopnost účastníka samostatně analyzovat procesy a navrhovat jejich zlepšení.
V průběhu kurzu je jednotlivým účastníkům poskytována poradenská podpora, potřebná pro zdárný průběh projektů.DÉLKA KURZU: 11 DNÍ (88 HODIN)
MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
PRO KOHO JE KURZ URČEN
Kurz je určen především pro technology a specialisty útvarů řízení kvality. V některých podnicích se ale stal standardem pro vzdělávání všech technických pracovníků. Takový přístup má smysl zejména v podnicích high technology - výroba elektronických součástek, procesy s vysokým stupněm automatizace, nové zpracovatelské technologie.

Metodik SPC

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.