Metoda řízení času

Kurz na míru

Základní info

Pro koho zejména:
- podnikatel, liniový manažer
- asistent, sekretářka
- obchodní zástupce
- specialista (technik, ekonom, ap.)
- personalista firmy

Cíl semináře:
Nácvik využívání metody timemanagementu v denní praxi pro lepší využití svého času.

Obsah semináře:
Životní a pracovní hodnoty a cíle, priority, osobní timemanagement, obrana proti "zlodějům času", delegování úkolů, režim dne, nosiče timemanagementu.

Použité metody:
- výklad s diskusí
- sebereflexe účastníků
- řešení modelových situací

V rozsahu předložené nabídky můžete od nás získat :
* provedení výukového semináře k uvedené tématice
* výcvik (tréning) zvolené profesní dovednosti
* konzultace k řešení Vaší problematiky

Vaše objednávka bude vždy realizována v programu "šitém na míru", postihujícím specifika zadaného problému. Obdržíte moderně koncipovaný program, v případě vzdělávací nebo tréningové aktivity založený na aktivizačních nebo moderačních metodách, s využitím audiovizuální techniky a videotréningu.

Metoda řízení času

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a šest ? Součet zapište číslicemi.