Mentoring v praxi

Kurz na míru

Základní info

Cieľ kurzu: Mentoring ako forma vzdelávania patrí k veľmi efektívnym spôsobom rozvoja a vzdelávania zamestnancov. Jeho hlavnou výhodou sú prínosy pre všetky zapojené strany. K neoceniteľným benefitom tejto metódy patrí prirodzené šírenie interného know-how a osobný prístup ku vzdelávanému jednotlivcovi. Úspešný mentoring nezaručuje iba motivácia vzdelávaného alebo vzdelávateľa, ale aj dôsledné plánovanie a realizovanie tohto procesu. Princípom, filozofii, metódam, štruktúre a rôznym nástrojom mentoringu sa venuje práve tento kurz, tak aby ste ho dokázali aplikovať do praxe vašej spoločnosti.

 

Po absolvovaní kurzu budú jeho účastníci schopní:

  • Definovať vlastnú rolu v procese mentoringu i rolu svojho zverenca – menteeho
  • Plánovať a realizovať jednotlivé fázy mentoringu
  • Vytvárať optimálne podmienky pre efektívny priebeh a výsledky mentoringu
  • Rozlišovať medzi mentoringom a ďalšími metódami rozvoja zamestnancov (koučovanie atď.)
  • Realizovať úvodné stretnutie za účelom dohodnutia si spôsobu a pravidiel fungovania mentoringu a nastavenia vzťahu s mentee (kontrakt)
  • Definovať obsah a témy jednotlivých stretnutí a efektívne odovzdávať relevantné informácie
  • Rozumieť výhodám, zároveň i úskaliam tejto formy vzdelávania
  • Klásť otázky stimulujúce potenciál mentorovaného
  • Poskytovať situačnú konštruktívnu spätnú väzbu

 

Cieľová skupina: Kurz je určený súčasným alebo budúcim mentorom, ktorí v tejto role pôsobia, alebo sa na ňu pripravujú. Zároveň je určený i profesionálom z oblasti HR a manažérom, ktorí s mentoringom pracujú, prípadne uvažujú o jeho začlenení do systému rozvoja a vzdelávania zamestnancov.

Mentoring v praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.