Mediální trénink

Kurz na míru

Základní info

Cíl: Dozvědět se nejnovější teoretické poznatky z oblasti komunikace s médii, umožnit Vám nácvik simulovaného rozhovoru před kamerou a následnou analýzu. Zdokonalit Vaši schopnost reagovat na krizové situace, kdy je nutné poskytovat relevantní informace veřejnosti.

Obsah:
Moderní poznatky z teorie masové komunikace (pojetí komunikace, úskalí komunikace, typy komunikace)
Jedinec, skupina, dav, "veřejnost" (veřejné mínění, zákony veřejného mínění, ovlivňování veřejného mínění, výzkum veřejného mínění, cílové skupiny, chování zákazníka, vůdcové a komunikace s nimi, vztahy s veřejností, reklama, public relations)
Média (principy fungování, novinářské žánry, zákonitosti a limity novinářské práce, metody práce se sdělovacími prostředky, komunikace s novináři, obsahová analýza médií, zákulisí mediální sféry v ČR, tisková konference, podniková a zákaznická periodika)
Mediální sféra v České republice
Strategický management informací - faktory ovlivňující úspěch strategické komunikace, témata zpravodajství o organizacích a firmách v předních médiích
Teoretická příprava na vystoupení před kamerou
Simulované rozhovory před kamerou a jejich analýza
Nácvik speciálního tématu (např. tisková konference, prezenční vystoupení, komunikační strategie firmy, krizová komunikace, PR kampaně atd.) dle požadavku zadavatele
Základní zásady komunikace v konfliktní a krizové situaci - zásady "krizové" komunikace, spolupráce s médii, veřejné mínění

Mediální trénink

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a deset ? Součet zapište číslicemi.