MBTI a organizace

Kurz na míru

Základní info

Každá organizace se liší nejen svou velikostí, strukturou a cíli, jichž chce dosáhnout, ale i svým charakterem. Charakter výrobní a softwarové firmy se odlišuje od charakteru nemocnice, univerzity nebo úřadu. Poznejte lépe „osobnost“ vaší organizace s využitím typologie MBTI a své poznání využijte k vědomému budování kultury organizace a identity vašich pracovníků. 

 

Profil absolventa

  • zná koncept charakteru organizace a jeho původ
  • zná základní východiska typologie MBTI pro jednotlivce a její aplikaci pro organizace
  • zná základní rozdíl mezi jednotlivými charakteristikami organizace ve čtyřech párech dle MBTI a dokáže je aplikovat na vlastní organizaci
  • rozumí aplikacím typologie organizace pro různé fáze životního cyklu a fungování organizace

MBTI a organizace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.