MBTI a budování spolupracujících týmů

Kurz na míru

Základní info

Společný cíl a tlak na jeho dosažení není dostatečným motivem pro efektivně fungující týmy. Vztahy členů týmu postavené na důvěře, porozumění a cíleném zapojení odlišných typů osobnosti jsou tmelem přirozené spolupráce a předpokladem výborných výsledků. Naučíme členy vašeho týmu lépe pochopit rozdíly mezi nimi, více ocenit silné stránky a přínosy druhých pro úspěch týmu a zvýšit produktivitu týmu lepším přiřazením jeho členů k úkolům, které odpovídají jejich talentu. (Je možné doplnit o další teambuildingové aktivity.)

MBTI a budování spolupracujících týmů

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.