MBTI a budování spolupracujících týmů

Kurz na míru

Základní info

Společný cíl a tlak na jeho dosažení není dostatečným motivem pro efektivně fungující týmy. Vztahy členů týmu postavené na důvěře, porozumění a cíleném zapojení odlišných typů osobnosti jsou tmelem přirozené spolupráce a předpokladem výborných výsledků. Naučíme členy vašeho týmu lépe pochopit rozdíly mezi nimi, více ocenit silné stránky a přínosy druhých pro úspěch týmu a zvýšit produktivitu týmu lepším přiřazením jeho členů k úkolům, které odpovídají jejich talentu. (Je možné doplnit o další teambuildingové aktivity.)

MBTI a budování spolupracujících týmů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.