Maximální využití potenciálu lidí - rozvoj firem v r. 2020 i s omezenými zdroji

Základní info

Jaký rozvoj čekají firmy v letošním roce? V roce 2020 bude v oblasti rozvoje firem klíčové téma: maximální využití potenciálu lidí


V roce 2020 se očekává mírné zpomalení ekonomického růstu, možná i snižování stavů zaměstnanců. 
Cílem firem v tomto roce bude kromě uspokojivých hospodářských výsledků i snaha získat zaměstnance na vyčerpaném trhu práce a udržet si ty stávající.
Bude nejen nutné umět pracovat s omezenými zdroji, ale i vytěžit maximum z potenciálu pracovníků v týmech a firmách.

Pro letošní rok bude v oblasti rozvoje firem klíčové téma maximální a efektivní využití potenciálu lidí.

 • Lidé jsou efektivní, když mají motivaci.
 • Motivace se nedá vnutit – musí vzniknout v lidech.
 • Nad strachy z propuštění a uplácení mzdou a benefity bude mnohem silněji působit touha lidí podílet se na spolupráci ve zdravém prostředí.
 • To vznikne jedině pochopením důležitosti tažení všech jedním směrem a společným napřením sil na zvyšování výkonnosti a využíváním synergie a spolupráce. 

Oblast vzdělávání je bohužel však jednou z prvních, kde firmy, očekávající stagnaci, začnou šetřit a omezí rozsah i investice do školení.
Prozíravější je však být na případnou krizi připraveni a využít všechny zdroje, které jsou k dispozici.

Seznamte se s unikátní koncepcí Vektoring a „synergogickými“ workshopy, které jsou tak odlišné v porovnání s obvyklými školeními a které přinášejí výsledky: urychlují rozvoj firem a aktivně přispívají k udržitelnému výkonu.  

                                             

Skupina Vektoring sdružuje certifikované experty na rozvoj organizací, cíleně využívá originálního know-how zakladatele oboru Organisation Development prof. Roberta Blakea.

Vektoring

 • urychluje rozvoj organizací
 • ladí síly jedním směrem
 • pomáhá ke zlepšení kultury firem, aby v nich lidé chtěli pracovat a aktivně přispívat k udržitelnému výkonu

Přínosy rozvojových workshopů

SEBEREFLEXE A REFLEXE
Umožňujeme poznat sebe sama bez sebeklamu

Vytváříme prostředí, ve kterém na sebe můžete pohlédnout očima druhých, jak vás vidí a vnímají a poskytnout si vzájemnou otevřenou zpětnou vazbu.

ZÓNA VLIVU
Působíme v zóně vlivu

Víme, že postoje, hodnoty a přesvědčení jednotlivců se v týmech přetvářejí do pravidel a standardů, a tak působí na firemní kulturu každé organizace. Dobré vztahy na pracovišti jsou základem úspěchu firmy.

ZMĚNY CHOVÁNÍ A POSTOJŮ LIDÍ
Vyvoláváme chuť něco měnit

Probouzíme v lidech potřebu pracovat na dosažení společného úspěchu z vlastního přesvědčení, změnit své chování či postoje,

DOVEDEME TO ZMĚŘIT!
Měříme, k čemu dochází

Umíme změřit efektivitu výkonu a procesu, dosažení synergie, vývoj otevřenosti nebo chování jednotlivců či celé firemní kultury.

Synergogické workshopy využívají originální koncepci Vektoring, kde je východiskem přesvědčení, že k dosažení trvale udržitelné změny ve firmě je podstatné sladění všech ve firmě přítomných sil jedním směrem. Proto je použit pojem VEKTOR. Každého člověka ve firmě si můžeme představit jako jeden vektor působící svou silou na okolí.

Svým osobitým způsobem tak přispívá k plnění firemních cílů. Výsledkem naší práce je sladění často protichůdného nasměrování jednotlivých vektorů společným směrem. Síla vektorů působících jedním směrem se totiž sčítá a tak dochází k měřitelné synergii a plnému využití potenciálu jednotlivce i týmu.

Obsah WORKSHOPŮ se šije na míru potřebám společnosti, např.:

 • Ledership
 • Zpětná vazba
 • Vztahové dovednosti
 • Týmová spolupráce
 • Moc a autorita
 • Týmová dynamika
 • Rozvoj týmů
 • Rozvoj firmy
 • Efektivita práce
 • Změnové projekty
 • Time management
 • a další témata, která jsou užitečná pro organizaci

Zajímají-li vás konkrétní, mezinárodně ověřené vědecké metody a přehled referencí, více si přečtěte zde: https://www.vektoring.cz/.

Kontaktujte nás pro více informací, konzultaci či analýzu vašich potřeb ►https://agentura-aha.cz/kontakty.html

Maximální využití potenciálu lidí - rozvoj firem v r. 2020 i s omezenými zdroji

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a pět ? Součet zapište číslicemi.