MARKETINGOVÉ ANALÝZY: SEGMENTÁCIA

Kurz na míru

Základní info

Segmentácia je jednou zo základných metód marketingového riadenia. Jej cieľom je nájsť homogénne skupiny zákazníkov s podobnými vlastnosťami a potrebami tak, aby bolo možné k nim z hľadiska marketingových aktivít pristupovať jednotne. Tieto skupiny (segmenty) sa číselne aj graficky popíšu, interpretujú sa a charakterizujú typickým zákazníckym profilom.

CIEĽ VZDELÁVACIEHO PROGRAMU:

Hlavným cieľom kurzu je predstaviť segmentáciu ako marketingovú metódu, ktorá umožňuje lepšie porozumieť zákazníkom a zefektívniť marketingové aktivity na základe dát. Účastníci sa zoznámia so základnými princípmi segmentácie – na akých dátach ide segmenty vytvárať, aké metódy ide k tvorbe segmentov použiť a ako výsledky segmentácie interpretovať a ďalej využiť.

KURZ JE URČENÝ:

Kurz je určený predovšetkým pracovníkom v marketingu, ktorí sa chcú naučiť vytvárať segmenty zákazníkov, interpretovať ich a prakticky využívať.

PREDPOKLADY:

Kurz predpokladá schopnosť základného ovládania PC.

PRÍNOS ÚČASTI NA KURZE:

Účastníci porozumejú podstate segmentácie, naučia sa segmenty zákazníkov prakticky vytvárať a interpretovať.

POPIS OBSAHU A POSTUPU:

Tvorba segmentov a popis zákazníckych dát za použitia softvéru IBM SPSS Statistics.

PROGRAM KURZU*:

  1. úvod do segmentácie ako metódy marketingového riadenia
  2. segmentácia ako výstup RFM analýzy
  3. diferenciálna segmentácia
  4. cielená segmentácia

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

POUŽÍVANÝ SOFTVÉR:

IBM SPSS Statistics BaseIBM SPSS Direct Marketing.

MARKETINGOVÉ ANALÝZY: SEGMENTÁCIA

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a sedm ? Součet zapište číslicemi.