Marketing ( v anglickém jazyce)

Kurz na míru

Základní info

Program nabízí kompletní kvalifikaci a je vysoce prakticky zaměřený. Učitelé získají dovednosti a zkušenosti, které jsou potřebné pro vstup jejich studentů do pracovního prostředí nebo do dalšího studia. Důraz je kladen na efektivní využití vyučovacího času, materiálů a metod. Učitelé získají široké znalosti z oblasti marketingu a metodologie. Program rozvíjí znalosti, komunikační a prezenční dovednosti, samostatný přístup k práci, schopnosti práce v týmu a kreativní schopnosti. Cílem je také poskytnout učitelům vhodné prostředí, ve kterém by mohli rozvinout své praktické přístupy k výuce marketingu a podělit se o ně s kolegy z jiných vzdělávacích institucí. Absolvování kurzu v anglickém jazyce umožní učitelům získat klíčovou slovní zásobu a terminologii a zároveň si zlepšit své znalosti z anglického jazyka.

Začínáme v březnu.

Topics/Témata:

1) Marketing Management/Marketingové řízení

2) Marketing Planning: information, budgeting and control/Marketingové plánování: informace, vedení rozpočtu a kontrola

3) Customer and Consumer Behaviour/Zákazník a chování spotřebitele

4) Marketing research and general issues of marketing/Marketingový průzkum a všeobecné podmínky marketingu

5) Marketing Mix/Marketingový Mix

6) Promotion/Propagace

7) Revision and exam prep/Opakování a příprava na zkoušku

Forma : kombinovaná – 1x za dva týdny ( 3 hodiny/ 60 minut)

Cíle vzdělávacího programu:

a) poskytnout učitelům vhodné prostředí, ve kterém by mohli rozvinout své praktické přístupy k výuce

marketingu

b) poskytnout jim praktické znalosti a dovednosti a pokročilou metodologii v oblasti marketingu

c) umožnit učitelům porozumět marketingovým konceptům

d) demonstrovat učitelům základní principy, teorie a koncepty, na kterých je marketing založen

e) vybavit učitele základními technikami aplikovatelnými do marketingu výrobků a služeb

f) představit klíčovou slovní zásobu a terminologii marketingu nerodilím mluvčím

g) identifikovat klíčové body, které jsou oporou dobré marketingové praxe

h) vybavit učitele novými materiály, které mohou být začleněny do jejich výuky

i) poskytnout učitelům veřejnou diskusi, kde si budou moci vyměnit své nápady na

výuku s kolegy z jiných vzdělávacích institucí

j) poskytnout učitelům příležitost zhlédnout a vyzkoušet si alternativní vyučovací

techniky, které mohou být přeneseny do prostředí jejich tříd

Zkouška a kvalifikace

Program je zakončen certifikátem o absolvování kurzu u Prague College a mezinárodně uznávaným certifikátem Londýnské obchodní a průmyslové komory LCCI.

1 vyučovací hodina/60 minut

délka trvání programu-6 měsíců

celkový počet hodin 40

Prague College je vzdělávací institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků akreditovanou MŠMT ČR č.j.175/2007-25 a registrovaným školícím a zkušebním střediskem pro LCCI International Qualifications.

Firma: Prague College

Tel.: 222 722 544-5

E-mail: info@ praguecollege.cz

Web: http://www.praguecollege.cz

Marketing ( v anglickém jazyce)

$course.accreditationsStr

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.