Marketing CIMA B

Kurz na míru

Základní info

Co je CIMA B:

 • Český institut pro marketing (CIMA)® je občanským sdružením, které působí v oblasti rozvoje pracovníků v marketingu, prodeji, managementu a personalistiky. Pro tyto účely certifikuje osoby a zajišťuje, aby rozvoj pracovních sil měl také potřebnou kvalitní základnu v oblasti vzdělání. CIMA je nositelem know-how vzdělávacího systému marketingu CIMA a prodeje CIMA. stém marketingového vzdělávání CIMA.
 • Kurz CIMA B (původní nizozemské know-how NIMA) vám poskytne ucelený soubor znalostí nejen z marketingu, ale i souvisejících oborů, posílí vaši pozici ve středním managementu a otevře vám cestu do vyššího managementu. Kombinuje učivo marketingu, finančního a strategického řízení, integrované komunikace, logistiky, statistiky a dalších manažerských disciplín v rozsahu nezbytném pro profesionální manažery - marketérů.
 • Předpokladem k přijetí do kurzu CIMA B je absolvování kurzu CIMA-A, nebo studium adekvátního oboru marketingu na vysoké škole. Ve výcvikových soustředěních se účastníci zdokonalí ve využíváni komplexní analýzy všech aspektů marketingově politiky a strategie firmy.

Komu je kurz určen:

 • Manažerům a marketingovým specialistům.
 • Manažerům a specialistům na pozicích   brand manager a key account manager.

Co získáte:

 • Naučíte se předvídat a hodnotit přitažlivost podnikaní na jednotlivých trzích
 • Budete umět nastavit cíle a vhodnou strategii.
 • Zvýšíte si kvalifikaci podle mezinárodních standardů
 • Získáte lepší uplatnění na trhu práce
 • Dokážete navrhnout a obhájit optimální  řešení  pro Vaši společnost.
 • Získáte nové kontakty a možnost kariérového růstu.
 • Budete moci konzultovat konkrétní problémy s lektory—odborníky z praxe

Místo konání:

 • Hotel Moskva Zlín, 6. patro
 • Školící místnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o.

Termín a čas konání:

 • Únor - červen 2014
 • Délka kurzu 7x2 dny, 120 hodin.

Kontakt: 

Ing. Věra Zmeškalová, BBS

E-mail: vera.zmeskalova@profima.cz

Mobil: +420 603 503 455

Více info o kurzu

Marketing CIMA B

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.