Manažerský zátěžový test (Kód TKK 0501)

Kurz na míru

Základní info

Ve spolupráci s psychology, pedagogy a komunikačními analytiky jsme připravili manažerské zátěžové testy. Jejich smyslem je ověření si manažerových komunikačních dovedností a psychosociálních predispozic. Výsledkem jsou informace, jak testovaný pracovník dokáže zvládnout stres, osobní problémy a jeho reakce ve vypjatých situacích. Sekundárně se testuje a porovnává rychlost reakce, komunikační předpoklady, potenciál a kompetence. Výsledkem testů jsou kompletní rozbory osobnosti klienta. Zátěžové testy nabízíme také v rámci teambuildingových a outdoorových kurzů.

Manažerský zátěžový test (Kód TKK 0501)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.