Manažerské techniky a nástroje pro vedení lidí

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Program je určen vedoucím pracovníkům na všech stupních řízení, kteří chtějí umět úspěšně motivovat a vést své kolegy a podřízené, efektivně delegovat úkoly a znát principy manažerského plánování a rozhodování a tím snadněji dosahovat lepších výsledků.


Cíle semináře:
Používat vhodné styly vedení lidí dle situace a povahy pracovníka a pracovního úkolu, aplikovat základní zásady motivačních teorií ve své manažerské práci, používat dovednosti pro vytváření dobré pracovní atmosféry a pro dosažení optimálního výkonu pracovníků, zvolit vhodnou metodu motivace v daných pracovních podmínkách a pro daného pracovníka. Naučit se určit co, kdy a jak delegovat, identifikovat hlavní problémy, které vyžadují manažerské rozhodnutí, znát různé postupy řešení problémů, aplikovat tyto postupy v práci.


Obsah:
Co je to motivace
- Základy teorie motivace
- Co lidi motivuje
- Co lidi nemotivuje
- Individuální přístup k motivaci

Vedení lidí
- Vlastnosti efektivního vedoucího
- Styly řízení a druhy autority (co je a co není vedení lidí, poznání svého stylu, vhodnost a použitelnost jednotlivých stylů podle situace, nástroje vedení lidí)
- Facilitace a koučování

Delegování
- Proč delegovat?
- Problémy delegování
- Příprava delegování, postup delegování
- Podpora delegované činnosti

Plánování
- Základní manažerský cyklus
- Základy plánování
- Sledování výkonnosti
- Plánování změn

Manažerské rozhodování
- Typy manažerských rozhodnutí
- Implementace rozhodnutí
- Kreativita při rozhodování


Metody:
Interaktivní výklad, diskuze, práce s případovými studiemi, skupinová cvičení, trénink modelových situací, příklady z praxe.


Rozsah semináře: 2 dny

Manažerské techniky a nástroje pro vedení lidí

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.