Manažerské rozhovory

Základní info

  • Jak vést pracovní rozhovory, jejich zásady a práce s výstupy rozhovorů
  • Výběrový rozhovor – jak dobře vybrat spolupracovníka
  • Vstupní rozhovor – zásadní motivační rozhovor v práci manažera
  • Rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby – zásady sdělování ocenění a pochvaly
  • Přípravy a realizace problémových rozhovorů – kárný a disciplinární, jak sdělit negativní zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku
  • Jak využít hodnotící pohovor a motivační rozhovor k posílení iniciativy a rozvoji potenciálu zaměstnanců
  • Propouštěcí rozhovor – jak ho zvládnout ke spokojenosti obou stran, zejména v případě propouštění z nadbytečnosti…

V kurzu získáte návody na vedení všech zásadních pracovních rozhovorů.

Možná nevíte, že…

…součástí tréninku jsou metodické listy (kartičky), které vám poskytnou užitečné návody a strukturu ke všem typům pracovních rozhovorů…

… součástí výběrového rozhovoru je seznámení s behaviorální metodou vedení těchto rozhovorů. Ta je založena na kladení otázek v jisté struktuře. Metoda vychází z biodromálního pohledu na vývoj jedince, který říká, že si člověk vytvoří určitý styl, způsob reagování v určitých, navzájem si podobných situacích, který se již po pubertě příliš nemění. Tážeme se tedy, jak se dotyčný choval v obdobných situacích, o nichž předpokládáme, že mohou být v budoucnu spojeny s výkonem obsazované pozice…

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku, procvičování získaných poznatků a diskuzí k aplikaci do vlastní řídící praxe.

Manažerské rozhovory

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a devět ? Součet zapište číslicemi.