MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE

Základní info

Cieľ kurzu:

 • Rozvinúť schopnosť manažérov efektívne sa rozhodovať.
 • Naučiť manažérov odhadnúť a eliminovať riziká spojené s rozhodovaním.
 • Identifikovať individuálne stratégie pri rozhodovaní.
 • Naučiť účastníkov zvoliť správnu formu rozhodovania (v skupine, individuálne).
 • Naučiť manažérov
 • Kurz je určený vedúcim pracovníkom.

  Obsah kurzu:

  1. PROCES ROZHODOVANIA

  • Etapy rozhodovacieho procesu
  • Druhy rozhodovacích procesov
  • Štýly rozhodovania a najčastejšie chyby v procese rozhodovania

  2. DOSIAHNUTIE ROZHODNUTIA

  • Bariéry rozhodovania
  • Analytický prístup a tvorivý prístup pri rozhodovaní
  • Skupinové a individuálne rozhodovanie
  • Techniky rozhodovania

  3. IMPLEMENTÁCIA ROZHODNUTIA

  • Implementácia rozhodnutia
  • Kontrola a monitoring implementácie

  Kurz Manažérske rozhodovanie, je vedený interaktívnou formou a je veľmi prakticky zameraný Pracovné metódy na kurze sú krátke prednášky, diskusie, hry zamerané na rozhodovanie, individuálna práca, práca v skupinách, prezentácia výsledkov skupinovej práce, riešenie modelových situácií z praxe účastníkov.

  Viac informácií o našich kurzoch nájdete na www.fbe.sk.

MANAŽÉRSKE ROZHODOVANIE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a pět ? Součet zapište číslicemi.