Manažerské pohovory

Kurz na míru

Základní info

Úspěšnost firmy je dána úspěšností lidí, kteří v ní pracují. Proto je dnes nutností o své lidi pečovat. Některé prameny uvádějí jako hlavní příčinu odchodu zaměstnanců do jiné firmy nespokojenost se stylem  vedení a s pocitem nevyužití potenciálu.

V kurzu postupně projdeme zákonitosti mysli, abychom zbytečně „neplavali proti proudu“, objasníme ty prvky v komunikaci, které vedou ke srozumitelnosti a brání manipulacím. Navrhneme  strukturu hodnocení tak, aby se stalo opravdovým nástrojem rozvoj jak pro manažera, tak pro zaměstnance. Jak toho dosáhneme? Odkryjeme výhody a nevýhody direktivního a nedirektivního systému řízení lidí a nabídneme nové možnosti rozvoje kompetencí jednotlivých lidí. Také ukážeme, že univerzální řešení v praxi nefungují a proto pokud chceme z lidí „dostat“ jejich opravdový potenciál, musíme s e ke každému chovat jinak.

Cíle

 • pochopit důležitost pravidelného hodnocení pro efektivní práci svých podřízených
 • pochopit  principy a složky motivace a stimulace a naučit se je správně využívat
 • naučit se, jak efektivně motivovat rozdílné typy osobností
 • objasnit časté příčiny neschopnosti  a neloajality lidí
 • nabídnout perspektivní způsoby hodnocení lidí zaměřené na výsledky a vztahy současně
 • naučit se pracovat s kritérii ve vztahu absolutní-relativní
 • objasnit důležitost přípravy na hodnotící pohovor, vyjmenovat obvyklé chyby, kterých se hodnotící dopouštějí
 • nabídnout zásady hodnotícího pohovoru, aby se nejednalo o formální záležitost
 • navrhnout některé zásady pro tvorbu  kritérií hodnocení v dlouhodobém a střednědobém kontextu
 • objasnit výhody a nevýhody direktivního a nedirektivního přístupu
 • naučit se pracovat s kritikou

Manažerské pohovory

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a šest ? Součet zapište číslicemi.