Manažerské mistrovství aneb Od sebepoznání přes spolupráci k vedení a motivaci

Kurz na míru

Základní info

Manažerská moudrost nebo chcete-li "manažerské mistrovství" je systém tří na sebe navazujících vzdělávacích modulů, které postupují směrem od sebepoznání (umění vést sebe sama) přes spolupráci a komunikace k umění vést druhé lidi a motivovat je.

Manažerská Moudrost I „Poznej sebe, abys mohl vést druhé"

 • Vize manažerské moudrosti;
 • Princip trvalé udržitelnosti úspěchu ve všech rovinách (osobní i profesní)
 • Individuální mapování manažerské osobnosti
 • Jaké jsou moje silné a slabé stránky, jak je kultivovat
 • Princip proaktivního přístupu při realizaci změn
 • Manažerské styly současnosti, Manažer versus leader
 • Pracovní styly
 • - Individuální mapování - Jaký je můj pracovní styl
 • Aplikace v prostředí týmové práce - pracovní styly kolegů a podřízených,
 • - Jak s jednotlivými typy efektivně spolupracovat
 • Zpracování individuálního plánu rozvoje (podklad pro další navazující programy a práci vdobě mezi realizacemi kurzů)

 Manažerská moudrost II. „Jak efektivně (spolu)pracovat a komunikovat"

 • Efektivní komunikace - Aktivní naslouchání, Umění efektivně sdílet informace, Pozitivní komunikace (pozitivní myšlení)
 • Asertivita versus manipulace
 • Zvládání konfliktů v kontextu emoční a sociální inteligence
 • Delegování
 • Základy práce spodřízenými
 • Firemní kultura, image a etika - firemní vize, profesionalita, vzhled a vystupování

 Manažerská moudrost III.  „Umění vést a motivovat druhé"                                    

 • Vedení, motivace, sounáležitost, vize
 • Změna paradigmatu v kontextu celospolečesnkých změn: řízení NEBO vedení
 • Odpovědnost a vnitřní motivace nebo kontrola?
 • Co žene lidi vpřed a jak docíit dlohodobě výborného výkonu?
 • Pomůže nám koučink?

METODA

Zkušení lektoři využívají metodiku rozvoje zážitkem, všechny naše kurzy jsou interaktivní, klademe důraz na individuální přístup a maximální respektování specifik účastníků i zadavatelské společnosti.

 

 

Manažerské mistrovství aneb Od sebepoznání přes spolupráci k vedení a motivaci

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.