Manažerské minimum - Základní dovednosti manažerů

Kurz na míru

Základní info

Určeno:
Výkonným manažerům a těm, kteří se na manažerskou funkci připravují.


Cíle semináře:
Získáte všeobecný přehled o roli manažera, o dovednostech potřebných pro vedení a motivování lidí k optimálním pracovním výkonům.


Obsah:
Osobnost a role manažera
Řídící styly a jejich adekvátní použití
Organizování, rozhodování a kontrola
Techniky vedení lidí - týmová práce, koučování pracovních skupin
Motivování pracovníků
Hodnocení výkonu podřízeních
Vedení porad


Metody:
Výklad, moderovaná diskuze, identifikace stylů osobního jednání, nácvik dílčích dovedností.


Rozsah semináře: 2 dvoudenní moduly - absolvování obou modulů je důležité, účast je nezastupitelná!


Popis:
"Umění řídit znamená přimět lidi, aby pracovali rádi" (Malone)
K tomu, aby vedoucí přiměl lidí pracovat má k dispozici celou řadu mocenských nástrojů (odměny, tresty, kontrolu, hodnocení). K tomu, aby lidé pracovali rádi je zapotřebí takt, diplomacie a osobní kouzlo. S charismatem vůdčí osobnosti se lidé nerodí. Vůdčí osobností se stávají díky vlivu, který mají na své okolí. Od manažerů všichni očekávají, že svou činností, podobně jako dirigenti, sladí řízené útvary do celků, které budou víc než jen součtem jednotlivostí.

Manažerské minimum - Základní dovednosti manažerů

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.