Manažerské komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Osobnostní předpoklady pro vedení lidí, styl řízení, koučování, práce se sekretariátem
Význam správné komunikace s podřízenými (pozitivní komunikace), vnitrofiremní komunikace, umění naslouchat, vedení rozhovorů, vlastní prezentace, řízení porady, podmínky pro tvorbu týmu
Organizace vlastního času a podřízených, práce sekretariátem
Komunikace se svízelnými typy lidí
Důvěra ve své spolupracovníky, možnost jejich seberealizace, podmínky správného delegování úkolů, kontrolní činnost
Řešení konfliktů vlastních i podřízených

Manažerské komunikační dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.