Manažerské komunikační dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Osobnostní předpoklady pro vedení lidí, styl řízení, koučování, práce se sekretariátem
Význam správné komunikace s podřízenými (pozitivní komunikace), vnitrofiremní komunikace, umění naslouchat, vedení rozhovorů, vlastní prezentace, řízení porady, podmínky pro tvorbu týmu
Organizace vlastního času a podřízených, práce sekretariátem
Komunikace se svízelnými typy lidí
Důvěra ve své spolupracovníky, možnost jejich seberealizace, podmínky správného delegování úkolů, kontrolní činnost
Řešení konfliktů vlastních i podřízených

Manažerské komunikační dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a devět ? Součet zapište číslicemi.