Manažerské doverdnosti -Model 2

Kurz na míru

Základní info

Řízení času a priorit, stanovení cílů

Rozsah modulu: 1 – 2 dny

Cíle modulu:

· Jaké jsou hlavní zásady plánování a organizování času

· Jak vytvářet návyky nezbytné pro dosahování cílů

· zlepšení řízení pomocí priorit a stanovení prioritních cílů

· zvýšení efektivity využití času vrcholových manažerů

· zlepšení v oblasti delegování

· posílení schopnosti odolávat narušitelům časového plánu

Situační styly vedení podřízených

Rozsah modulu: 2 dny

Cíle modulu:

· zvýšení efektivity dlouhodobého rozvoje podřízených

· rozvoj „koučovacích“ schopností vrcholových manažerů

· zvládnutí jednání s různými typy podřízených

· zlepšení ve vedení podřízených k dosahování stanovených cílů

· motivace podřízených

Vyjednávání

Rozsah modulu: 1 - 2 dny

Cíle modulu:

· zvýšení efektivity vyjednávání s partnery

· zlepšení vyjednávacích technik

· zvládnutí kritických situací a konfliktů v jednání

· zlepšení přípravy a vyhodnocení jednáníVýběr témat a konečné stanovení programu je součástí přípravné analytické fáze.

Manažerské doverdnosti -Model 2

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.