MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI pro vedoucí pracovníky oddělení nákupu - 2 denní

Kurz na míru

Základní info

Učeno pro
vedoucí pracovníky nákupních oddělení firem, kteří mají zájem hledat cesty k cílenému zvyšování výsledků svého oddělení.

Cíl:
Seminář seznámí s moderními trendy v oblasti manažerských dovedností a poukáže na způsob jejich využití v oddělení nákupu.

Obsah:
Manažerské odpovědnosti vedoucího nákupního oddělení
* odpovědnost za stanovení a dosažení cílů oddělení
* odpovědnost za vedení a rozvoj jednotlivých podřízených
* odpovědnost za budování a stabilizaci týmu
Řízení oddělení nákupu prostřednictvím cílů
* práce s cíli jako základní manažerská kompetence
* kvalitní stanovení cílů v oddělení nákupu
* podpora cílů definováním priorit
* vztah mezi cíli a motivací
Vedení, motivace a hodnocení
* principy účinné motivace
* efektivní a neefektivní manažerské styly
* situační vedení
* motivační prostředky z časového hlediska
* účinné hodnocení zaměstnance, význam a postup vedení hodnotícího rozhovoru
Týmová spolupráce
* význam týmové spolupráce v nákupním oddělení
* tým x pracovní skupina, pravidla budování a rozvoje týmu

Metody výuky:
Interaktivní tréninkový seminář - individuální i skupinová cvičení, modelové situace, videotrénink.

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI pro vedoucí pracovníky oddělení nákupu - 2 denní

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je dvě a pět ? Součet zapište číslicemi.