Manažerské dovednosti pro nové manažery

Základní info

Začínáte na pozici manažera? Nebo se na pozici manažera teprve připravujete?

Chcete získat praktické návody a zefektivnit zásadní manažerské dovednosti a budovat si přirozenou autoritu? Tento trénink vás naučí naplňovat manažerskou roli. Zjistíte nejen jak řídit své podřízené, ale také sami sebe.

Trénink vám dodá zásadní znalostí a dovednosti pro praktické naplňování role manažera.

Naučí vás pracovat se stanovováním nároků na práci jednotlivce i členů týmu a získáte dovednosti pro používání manažerských nástrojů jako je stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování a poskytování efektivní zpětné vazby.

Trénink posílí vaší sebejistotu a vybaví vás klíčovými kompetencemi pro vedení lidí.

Proč zvolit tento program

 • Po tréninku budete znát obsah jednotlivých rolí manažera, a to jak je efektivně naplňovat
 • Budete mít návody k používání zásadních manažerských nástrojů jako je stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování, poskytování zpětné vazby a dokážete je používat
 • Naučíte se rozhodovat ve složitých situacích
 • Budete zvládat i obtížnější situace, např. negativní zpětnou vazbu
 • Získáte základní povědomí o manažerském time-managementu
 • Seznámíte se s efektivním vedením porad
 • Budete umět komunikovat jasněji s respektem k partnerovi, zkvalitníte svou manažerskou komunikaci
 • Získáte sebejistotu a posílíte svou přirozenou autoritu
 • Definujete si vlastní strategii pro práci manažera

Komu je program určen

 • Začínající manažeři
 • Pracovníci, kteří se na manažerskou roli připravují

Možná nevíte, že...

...součástí tréninku je i řada komunikačních cvičení, rozbory videofilmů.. tedy hravou, ale užitečnou formou procvičujeme vybrané manažerské nástroje.

Témata kurzu

 • Rozvoj osobních vůdčích dovedností
 • Manažerské role a funkce
 • Kde se setkávají lidé a procesy
 • Pět hnacích sil úspěchu
 • Základní manažerské nástroje
 • Manažerský time-management
 • Aplikace do řídící praxe

Porozumíte roli manažera – lídra. Získáte zásadní informace a nástroje pro efektivní vedení svých spolupracovníků. Budete pracovat na sobě samých tak, abyste naplnili svoji manažerskou roli se ctí a zároveň se stali autoritou přirozenou, která nevyplývá z vaší pozice.

Vést lidi znamená usměrňovat lidi k požadované výkonnosti. K tomu existují zásadní manažerské nástroje: stanovování cílů, zadávání úkolů, delegování a poskytování zpětné vazby. Naučte se je používat efektivně!

 

 

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku, získáním prožitků a zpětné vazby k vaší manažerské práci.

Manažerské dovednosti pro nové manažery

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je jedna a dvě ? Součet zapište číslicemi.