Manažerské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Kurz je zaměřen na rozvoj základních manažerských dovedností. Manažer si zde osvojí principy, jak úspěšně řídit tým a jak poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení.

Co se naučíte?

 • Aplikovat základní manažerské dovednosti při řízení lidí
 • Stanovovat cíle pro jednotlivce a tým - SMART
 • Jak lépe organizovat sebe i práci podřízených
 • Styly rozhodování a možnosti jejich využití
 • Jak efektivně komunikovat se členy týmu
 • Základní principy vedení lidí a týmové práce

Obsah kurzu

 • Sebepoznání
 • Mezilidské vztahy a jejich vliv na pracovní proces
 • Řízení výkonu x vedení lidí
 • Organizování práce, stanovení priorit, time management a schopnost pravidelně plánovat
 • Rozhodování - základní schémata a postupy
 • Efektivní komunikace, jasné vyjádření a zadání úkolů
 • Motivace a hodnocení výkonnosti - zpětná vazba
 • Základy vedení lidí - role manažera, identifikace vlastního stylu vedení

Délka

3 dny

Manažerské dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.