Manažerské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Kurz je zaměřen na rozvoj základních manažerských dovedností. Manažer si zde osvojí principy, jak úspěšně řídit tým a jak poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení.

Co se naučíte?

 • Aplikovat základní manažerské dovednosti při řízení lidí
 • Stanovovat cíle pro jednotlivce a tým - SMART
 • Jak lépe organizovat sebe i práci podřízených
 • Styly rozhodování a možnosti jejich využití
 • Jak efektivně komunikovat se členy týmu
 • Základní principy vedení lidí a týmové práce

Obsah kurzu

 • Sebepoznání
 • Mezilidské vztahy a jejich vliv na pracovní proces
 • Řízení výkonu x vedení lidí
 • Organizování práce, stanovení priorit, time management a schopnost pravidelně plánovat
 • Rozhodování - základní schémata a postupy
 • Efektivní komunikace, jasné vyjádření a zadání úkolů
 • Motivace a hodnocení výkonnosti - zpětná vazba
 • Základy vedení lidí - role manažera, identifikace vlastního stylu vedení

Délka

3 dny

Manažerské dovednosti

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je deset a čtyři ? Součet zapište číslicemi.