Manažerské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Vedení týmu a týmová práce
úkol týmu
formy týmu
vedení týmu
rozvíjení kompetencí týmu
komunikace, konflikty v týmu

Vedení změny
kroky procesuzměny
příčiny odporu ke změně
komunikace změny
techniky překonávání odporu ke změně

Time management
typologie pracovní výkonnosti
stanovení priorit
propady času
časové plány
delegování
time management IV. generace

Manažerská komunikace
komunikační dovednosti
asertivní metody a jejich využití
agresivní, pasivní, asertivní a taktické jednání
neverbální komunikace
vyjednávání a řešení konfliktů

Prezentační dovednosti
sebreprezentace manažera
image manažera
společenské chování
struktura obchodní nebo veřejné prezentace
neverbální komunikace při prezentaci
rétorika a komunikační dovednosti

Osobní rozvoj
pracovní a soukromý život
sebeprezentace jako celek
cíle, priority
postoj k sobě i k ostatním
budování vlastní kariéry

Efektivní vedení lidí
styl vedení
zadávání úkolů
potřeby a motivace pracovníků
hodnocení pracovního výkonu
delegování, koučování lidí
efektivní porada

Manažerské dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.