MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Rozvoj manažerského týmu je pro efektivní růst organizace klíčový. Trénink manažerských dovedností lze zaměřit dle konkrétní potřeby a je určen pro nižší, střední i vyšší management. Přináší podněty k ovlivňování výkonu a schopností pracovníků, možnosti osvojení různých stylů vedení a přístupů k podřízeným, praktické inspirace pro motivaci lidí apod.

OBSAH MODULŮ

VEDENÍ ZAMĚSTNANCŮ, LEADERSHIP
* Aplikace různých stylů vedení
* Jak dovést pracovníky k samostatnosti
* Správné poskytování zpětné vazby
* Umění delegovat kompetence a pravomoce
* Efektivní stanovování a plnění cílů

HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ
* Specifika a přínosy efektivního hodnocení
* Hodnotící proces a jeho fáze
* Techniky a nástroje hodnocení
* Formální a neformální hodnocení
* Zpracování a využití výsledků hodnocení

VEDENÍ PORAD – FACILITACE
* Přínosy efektivní porady, umění vést poradu
* Stanovení konkrétního programu a cíle porady
* Facilitace, její principy a efekty
* Jak získat skupinu pro věc či na svou stranu

ROZVOJ TÝMOVÉ SPOLUPRÁCE
* Jak rozvíjet týmovou spolupráci
* Tvorba týmu, fáze vývoje týmu
* Techniky týmové práce a řízení týmu

TIME MANAGEMENT
* Stanovení priorit, organizace času
* Plánování, delegování
* Stress Management

MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ
* Motivační a stabilizační nástroje
* Jak poznat různé zdroje motivace pracovníků
* Jak podnítit iniciativu a kreativitu
* Metody zvyšování loajality a výkonu

URČENO PRO:
* Vedoucí pracovníky a manažery
* Všechny, kdo se chtějí zdokonalit ve vedení lidí

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.