Manažerské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací programy manažerských dovedností realizujeme pouze jako vnitrofiremní zakázky.

Cílem vzdělávacích programů manažerských dovedností, které realizujeme jako vnitrofiremní zakázky, je pomoci systematickému rozvoji firmy zvyšováním klíčových kompetencí manažerů na všech řídících úrovních.

Pro realizaci kurzů jsme připravili soubor modulů, které lze kombinovat a sestavovat do programů dle potřeb cílových skupin.

Program může byt připraven a realizován pro skupiny:

vrcholoví manažeři, majitelé firem

střední manažeři

linioví manažeři

perspektivní pracovníci připravující se na manažerské pozice

Celé firemní manažerské týmy

Metodika programu

Program má výcvikový charakter, pro nácvik dovedností jsou využívány převážně participativní metody výuky, jako jsou týmová diskuse a řešení problémů, simulace praktických problémů s využitím hraní rolí, práce s případovými studiemi, manažerské hry, prezentace  s videozáznamem a následnou zpětnou vazbou, práce s videoprogramy, aktivity Out Door. Jednotlivá témata jsou doplněna výkladem lektora. Každý z modulů obsahuje akční plán, pomocí kterého účastníci plánují přenos získaných zkušeností a dovedností do své práce.

Struktura výcvikových modulů - manažerské kompetence – volba dle aktuální situace

Strategické plánování

Reinženýring a restruktualizace

Organizace a vedení týmu, týmové dovednosti, řešení konfliktů

Účinné delegování jako efektivní nástroj řízení času

Time management

Zavádění a řízení změn

Marketingové řízení, orientace na zákazníka, využití možností trhu

Řízení týmových diskusí, moderování, efektivní řízení porad

Řízení výkonnosti, maximální osobnostní výkonnost  a efektivita

Řízení lidí, motivace, hodnocení

Komunikace, prezentace, rétorika, asertivita, jednání s lidmi, úspěšné vyjednávání

Rozvoj tvůrčího potenciálu

Management jakosti, TQM,osobní kvalita

Manažerské počítačové simulace

Plánování a řízení času

Benchmarking

Lektoři

Program vedou certifikovaní lektoři, absolventi dlouhodobého kvalifikačního programu britského Know How fondu „ Trénink trenérů managementu“, členové Asociace  trenérů a konzultantů managementu, většinou s vlastními manažerskými zkušenostmi.

Programy manažerských programů, které dále realizujeme:

  • Řízení obchodních týmů
  • Marketingové řízení firmy
  • Rozvoj osobního potenciálu
  • Rozvoj klíčových manažerských dovedností
  • Projektové a procesní řízení
  • Výkonové koučování

Manažerské dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.