MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Kurz na míru

Základní info

Anotace

Program je zaměřen na utváření a rozvoj manažerských dovedností. Manažeři se naučí využívat tyto dovednosti pro úspěšné vedení týmu a zkvalitnění komunikace s podřízenými. Seznámí se také s postupy, jak lépe využívat potenciál podřízených pro zvyšování výkonnosti.  

 

Program je možné provést v modifikacích pro různé cílové skupiny, např. podle toho zda se jedná o začínající nebo zkušenější manažery, případně podle toho na jaké úrovni se v hierarchii společnosti nacházejí. Program je možné rozpracovat do navazujících bloků, které účastníci absolvují vždy s odstupem času – např. Manažerské dovednosti 1. úroveň, 2. úroveň, 3. úroveň. Součástí takového programu je průběžné plnění úloh, jejich prezentace a obhajoba řešení manažera.

 

Agentura SPEKTRUM nabízí i tréninky specializované na jednotlivé oblasti manažerského rozvoje, např. koučování, delegování, manažerská komunikace atd. 


Další zajímavé kurzy naleznete zde

  

Cíle programu

 • Ztotožnit se s rolí manažera a naučit se aplikovat manažerské dovednosti při vedení lidí a řízení procesů
 • Naučit se, jak pracovat s týmem, jak efektivně vést poradu a jak lépe organizovat práci sobě i podřízeným, jak rozhodovat
 • Osvojit si techniky manažerské komunikace, motivace, delegování a koučování
 • Získat přehled o tom, jak zvládat obtížné situace v týmu, zejména jak řešit konflikty

 

 

Obsah programu

 • Identifikace s rolí manažera, manažerská integrita
 • Vedení lidí a řízení výkonu – transakční a transformační vedení
 • Delegování
 • Komunikační techniky při vedení lidí
 • Motivace a hodnocení výkonnosti
 • Manažerské rozhovory – zásady vedení manažerských rozhovorů (výběrový, motivační, vytýkací atd.)
 • Vedení pracovního týmu a týmová spolupráce
 • Efektivní vedení porad, skupinové řešení problému
 • Koučování jako metoda vedení lidí k vyšší výkonnosti
 • Time management
 • Zvládání obtížných situací při vedení lidí

 

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, hry, testy a dotazníky
 • případové studie

 

Klíčová slova

manažerské dovednosti, vedení, leadership, lídr, leader, manažer, vůdce, řízení,

motivace, delegování, koučování, time management, konflikty, manažerské rozhovory, výkonnost, výkon, porady, integrita, tým, týmová spolupráce, rozhodování

 

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.