Manažerské dovednosti a motivace

Kurz na míru

Základní info

Termín a místo konání
3. 12. 2013 (Praha)

Zaměření a cíle

Účastník kurzu se naučí nastavit řídící styl, vytvářet motivační prostředí pro zaměstnance, přenášet odpovědnost na podřízené, vědomě a cíleně pracovat s motivací, správně chválit i vytýkat, také se naučí zásadám objektivního hodnocení, vytvořit systém komunikace, odpovědnosti a hodnocení ve své firmě.

Obsah kurzu

 • Základy psychologie pro manažery
 • Analýza motivačních potřeb
 • Vnitřní a vnější motivy - Maslowa pyramida
 • Faktory ovlivňující motivaci
 • Mc Gregorova teorie XY – Pygmalionský efekt
 • Zásady a kritéria objektivního hodnocení
 • Zásady efektivní pochvaly a výtky
 • Druhy hodnotících systémů
 • Popis náplní práce všech pozic
 • Nastavení komunikačních kanálů
 • Nastavení efektivní řídící hierarchie
 • Vytvoření systému odměn

Cena

3 125,- / kurz

Manažerské dovednosti a motivace

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.