MANAŽERSKÁ UNIVERSITA

Kurz na míru

Základní info

Určeno
manažerům, kterým by pomohl kompletní pohled na problematiku

Cíl
Získat manžerské dovednosti potřebné pro vedení lidí a času
Vyzkoušet si nejdůležitější dovednosti
Vytipovat si své silné a slabé stránky
Vytvořit si plán osobního rozvoje

Obsah
Soubor kurz se skládá z několika bloků. Pro jednodužší uchopenní vzdělávání jsme universitu seřadili do 4 základních bloků a 3 bloků výběrových.
Jak si všimnete, základní bloky by mohly být ještě dále rozděleny (např. oddělit presentační dovednosti z bloku komunikace nebo vyjmout delegování z bloku motivace).
Celému souboru kurzů často předchází assessment centrum.

Modul 1 - Efektivní komunikace a zvládání konfliktů, presentace
komunikační dovednosti - verbální, neverbální, poslech, kladení otázek, shrnování
osobnostní typy - jak je poznat, jka s nimi komunikovat, jaký typ jsem já a co z toho plyne
asertivita a zvládání konfliktů - kde mohou nastat v komunikaci konflikty, jak je poznat a jak s nimi pracovat
tým a týmové role
presentace - příprava a profesionálně vedená presentace

Modul 2 - Motivace a vedení lidí, delegování
motivace - motivační teorie a jejich uplatnění na konkrétní podřízené
situační vedení - kdy být direktivní a kdy demokrat
hodnocení - kdy a proč hodnotit výkon, pravidelné formální hodnocení
delegování - vyrovnání se s překážkami delegování, rozbor vlastních úkolů a vhodnosti svch podřízených po jejich převzetí

Modul 3 - Aplykovaná komunikace - porady, vyjednávání a skupinové řešení problémů
vedení porad - příprava a efektivní vedení porad, které přináší měřitelné výsledky
vyjednávání - příprava (analýza bodů, cílů, BATMA - z toho plynoucí strategie, taktika a postup), průběh (rovina racionální a emocionální, odhalení zájmů jednotlivců, ...)
skupinové řešení problémů - postup a techniky vhodné pro jednotlivé fáze (ryb kost, brain storming, střecha, hvězdičková metoda a další)

Modul 4 - Time management a zvládání stresu
dlouhodobé plánování - cíle a jejich rozpracování do kroků, anylýza možných překážek, kontrolní body
plánování týdne - cíl, broušení pily, sloní úkoly, práce v rolích, časový odhad atd.
příprava dne - postup metodou STROM
stanovení priorit - 20/80, role, ABC, naléhavéxdůležité atd.
časožrouti - inventarizace, jak na ně
stres - jak jej zvládnout

Modul 5 - Ekonomické základy pro neekonomy

Modul 5 - Marketing pro manažery

Modul 6 - Řízení projektů

MANAŽERSKÁ UNIVERSITA

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.