Manažerská osobnostní typologie (GPOP)

Základní info

Klíčové body

  • Uvědomit si vlastní potenciál, porozumět struktuře vlastní osobnosti, podpořit sebemotivaci.
  • Uvědomit si naše odlišnosti, lépe pochopit nejen sebe sama, ale také porozumět ostatním.
  • Zjistit svůj osobnostní typ (kombinací teorie, dotazníku, odhadu sebe i druhých a modelových situací, zpětné vazby) a co z něj vyplývá pro každodenní práci.
  • Přenést poznatky do práce v týmu a pracovní praxe.

Možná nevíte, že…

…v ceně je získání písemně zpracované zpětné vazby vašeho profilu osobnosti i GPOP® – cca 30 stran textu. Ten můžete využít ve vašem zaměstnání jako podklad pro případné koučování či hodnocení potenciálu osobnosti anebo prostě pro přemýšlení o svých silných i slabých stránkách.

Jak kurz probíhá?

Formou interaktivního tréninku a facilitované diskuse. Kurz vede vždy certifikovaný lektor Osobnostní typologie GPOP.

Manažerská osobnostní typologie (GPOP)

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je tři a dvě ? Součet zapište číslicemi.