Manažérska komunikácia a rozhovory v manažérskej praxi

Kurz na míru

Základní info

 Jednanie s ľuďmi patrí ku schopnostiam, ktorými sa úspešní manažéri líšia od ostatných. Vedieť asertívne komunikovať, účinne presadzovať ciele organizácie a budovať priamu a priaznivú atmosféru na pracovisku. Cieľom kurzu je získať istotu a sebadôveru pri vedení rôznych typov rozhovorov. Účastníci si osvoja si 3S úspešného rozhovoru. Pretrénujú si rôzne typy rozhovorov (výberový, prijímací, motivačný, hodnotiaci, vytýkací, výstupný, spätnú väzbu, koučovací...) - nácvik situácií z praxe s využitím komunikačných techník.

 Deň

 •  Zásady efektívnej komunikácie
 • Roviny komunikácie

 • Práca s informáciami

 • Chyby pri komunikácii

 • Ako byť presvedčivý, argumentácia

 • Zvládanie nátlaku

 • Profesionálne kompetencie a asertívna komunikácia

 • Základné predpoklady asertívnej komunikácie

 • Hrozby manipulácie

 • Ja a asertivita – čo spúšťa moje obranné reakcie?

 • Asertivita ako nástroj prevencie ťažkých situácií

 • Tréning krátkych modelových situácií

 

 

 1. Deň

 • Obecné zásady pri vedení rozhovorov

 • Rôzne typy rozhovorov – štruktúra a cieľ rozhovoru

 • 3S úspešného rozhovoru

 • Nebojte sa pochváliť

 • Ako povedať aj nepríjemnú správu

 • Spätná väzba vs. Kritika

 • Zásady efektívnej komunikácie

 • Trénovanie rozhovorov a situácií

Manažérska komunikácia a rozhovory v manažérskej praxi

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.