MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE

Kurz na míru

Základní info

Anotace                              

Komunikace je jedním nejdůležitějších nástrojů manažera a ovlivňuje kvalitu spolupráce i pracovní spokojenost. Jejím prostřednictvím manažer své kolegy ovlivňuje, motivuje, usměrňuje, zadává úkoly a dává zpětnou vazbu.

 

Cíl

 • Prohloubit dovednost efektivní komunikace
 • Připravit se na různé druhy manažerských rozhovorů
 • Zvládnout techniky přesvědčování
 • Naučit se zvládat typové komunikační situace pro manažerskou praxi

 

Osnova

 • Komunikační techniky při vedení lidí

-       obsahová a vztahová rovina komunikace

-       komunikační bariéry a jejich odstraňování

-       řízení dialogu a povzbuzování komunikačního partnera

-       umění efektivního kladení otázek

-       aktivní naslouchání

 • Přesvědčování

-       přesvědčování jako kontinuální činnost manažera

-       jak získat druhého pro své myšlenky - přesvědčovací techniky

 • Zásady instruování a jasného zadávání úkolů

-       aktivizace a motivace k činnosti

-       zadávání úkolů a provádění kontroly

 • Vedení manažerských rozhovorů

-       příprava na rozhovor – prostředí, čas, podklady, koncentrace

-       zásady komunikace při rozhovoru s podřízeným

-       specifika manažerských rozhovorů:

 • výběrový
 • přijímací, adaptační
 • motivační a hodnotící
 • vytýkací
 • uvolňovací
 • Sdělování zpětné vazby – pochvala, kritika, pozitivní usměrnění

Užitečné Vám může být i ... a nebo ..., ale také ...

Metody          

 • interaktivní výklad  
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, testy, dotazníky
 • případové studie

 

Klíčová slova

manažerská komunikace, manažer, manažerské rozhovory, manažerský, zpětná vazba, hodnotící, vytýkací, motivační, adaptační, přijímací, výběrový, uvolňovací, kárný, přesvědčování

MANAŽERSKÁ KOMUNIKACE

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.