Manažerská ekonomika

Kurz na míru

Základní info

Zabývá se hospodařením firmy a ekonomickým řízením jejího dlouhodobého ekonomického rozvoje.
* podnikatelský plán, založení firmy
* majetková a kapitálová výstavba firmy, vlastní a cizí kapitál, rozvaha, oceňování majetku
* výnosy, náklady, hospodářský výsledek, tržby, náklady, manažerské pojetí nákladů, nákladové funkce, nástroje řízení nákladů, zisk, ztráta
* sdružování firem, koncentrace, fúze
* sanace a zánik firmy, krizový vývoj
* typologie firemních činností, výrobní činnost, nákup, prodej
* financování firmy a úkoly finančního managementu, druhy a způsoby financování, určení výše oběžného majetku, cash flow, finanční analýza
* investiční činnost firmy, metody hodnocení investic, investiční riziko
* specifika vybraných typů firem: firmy se zahraniční kapitálovou účastí, výrobní a bankovní firmy, obchodní firmy a firmy cestovního ruchu, specifika drobných firem a živností

Manažerská ekonomika

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.