MANAŽEREM POPRVÉ

Kurz na míru

Základní info

MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI PRO NOVÉ VEDOUCÍ

 

Anotace

Program je připraven pro manažery, kteří jsou v manažerské pozici poprvé nebo se na ni připravují. Účastníci se naučí základním manažerským dovednostem.  Pozornost je věnována i zvládnutí změny z role kolegy na roli nadřízeného.

 

Cíle programu

 • Ovládnout prakticky základní manažerské dovednosti při vedení lidí a řízení procesů
 • Naučit se pracovat s cíli týmu a stanovovat cíle jednotlivcům
 • Osvojit si principy, podle kterých organizovat sebe i práci podřízených
 • Seznámit se s různými styly rozhodování a možnostmi jejich využití
 • Získat dovednost efektivní komunikace se členy týmu
 • Vstřebat základní principy vedení lidí a týmové práce

 

Obsah programu

 • Manažerská role a integrita
 • Předpoklady a východiska osobního rozvoje a úspěšného profesionálního působení
 • Nová role – poprvé manažerem
 • Činnosti a kompetence manažera
 • Mezilidské vztahy a jejich vliv na pracovní proces
 • Řízení výkonu a vedení lidí

-       faktory ovlivňující motivaci a výkonnost

-       situační vedení

 • Organizování práce, stanovení priorit, time management a schopnost plánovat práci svou i práci týmu
 • Základy manažerského rozhodování
 • Efektivní komunikace

-       techniky účinné komunikace

-       jasné vyjádření a zadání úkolů

-       zpětná vazba (pochvala, kritika, pozitivní usměrnění)

-       individuální přístup ke komunikaci s různými typy lidí

-       manažerské rozhovory

 • Motivace a hodnocení výkonnosti - praktické způsoby motivace spolupracovníků
 • Zvládání zátěžových situací při vedení lidí

Užitečné Vám může být i ... a nebo ..., ale také ...  

Metody          

 • interaktivní výklad 
 • trénink, vč. videotréninku a hraní rolí
 • praktická cvičení, hry, testy a dotazníky
 • případové studie

 

Klíčová slova

manažerské dovednosti, vedení, manažer, řízení, motivace, delegování, koučování, time management, konflikty, manažerské rozhovory, výkonnost, výkon, porady, integrita, tým, týmová spolupráce, rozhodování, nový vedoucí

 

MANAŽEREM POPRVÉ

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.