MANAŽER OBCHODU (rekvalifikační)

Kurz na míru

Základní info

Být profesionálním obchodníkem je v současné době nepostradatelný článek každé firmy či společnosti, často až strategicky důležitý a prosperující firma se bez něj neobejde. Pro obchodní management je nezbytností znát jak vůbec postavit a zaktualizovat obchodní síť, podle jakého klíče vybrat obchodní zástupce, řízení obchodní sítě. Cílem je připravit účastníky kurzu k praktickému použití hlavních postupů, metod a technik obchodování, ovlivnit postoje účastníků a vést je jako podnikatelské subjekty k optimálnímu a efektivnímu profesionálnímu prodeji, vytvořit v trenérských situacích dovednosti kvalitního prodejce na zásadách profesionálního prodeje.

Určeno:
kurz je určen pracovníkům marketingových útvarů organizací a firem, členům obchodních útvarů a prodejcům, podnikatelům, řídícím pracovníkům a specialistům, pro něž jsou znalosti marketingu a prodejních dovedností nezbytné, front office, pracovníkům firem kteří jednají s externími zákazníky, vedoucím obchodních týmů, manažerům, dealerům. Výuka probíhá formou tří čtyřdenních soustředění v konferenční místnosti Domu techniky Plzeň. Kurz je ukončen testem a ústním pohovorem.

Metodika kurzu:
výklad kombinovaný s praktickými příklady

Stručné učební osnovy:
1. Trh a jeho zákonitosti - management a základy marketingu
2. Clienting
3. Jak komunikovat se zákazníkem
4. Obchodník profesionál
5. Umění prezentace a sebeprezentace
6. Řízení prodejních aktivit u významných zákazníků
7. Management jakosti podle ISO 9000:2000
8. Internet a E-business prakticky, prodej po telefonu (praktická výuka v učebně výpočetní techniky)
9. Stres v práci manažera a jeho zvládání

Typ akce:
tři čtyřdenní soustředění

Termín:
dle zájmu - individuální domluva

MANAŽER OBCHODU (rekvalifikační)

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.