Manažer a jeho osobnost

Kurz na míru

Základní info

Seminář je zaměřen na:
význam definování, znalost a důležitost akceptace strategie pro řídící práci
aktivní postoj v přebírání odpovědnosti za dosahování dílčích cílů a mapování negativních projevů bránících dosahování stanovených cílů
uvědomění si konfliktu manažerských rolí (nositelé změn, kompetence, spolutvůrce firemní kultury...) a sociálních postojů
příležitost poznat svůj manažerský styl, jeho silné a slabé stránky a jejich dopad do firemní kultury
poznání standardů manažerské práce jako základu rozvoje manažera a jeho úspěchu při vedení spolupracovníků směrem k požadovaným výkonům
náměty pro žádoucí modifikaci stylu řízení

Manažer a jeho osobnost

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.