Managerské dovednosti

Kurz na míru

Základní info

Délka programu: 2 dny

Manažeři chtějí často znát kouzlo "Jak být vynikajícím manažerem" . Špatná zpráva je, že kouzlo neexistuje.

Naopak dobrou zprávou je, že právě proto, že to není zázrak, máme úspěch v této oblasti všichni ve svých rukou.

Oblastí, na kterou je v tréninku kladen důraz je "selfmanagement" - management sebe sama. Nemůžeme očekávat, že lidé v útvaru, který máme na starosti, budou komunikovat efektivně, budou dobře hospodařit s časem a budou svoje aktivity směřovat k dosažení výsledků, jestliže my sami toho nebudeme schopni.

Program je založen na pracovních situacích členů týmu. Tento přístup zaručuje použitelnost v běžné denní praxi.

Je zaměřen nejen na získávání informací, ale především na následné procvičení, které vede k získání nové dovednosti.

Obsah

 • Definování vize a porozumění vlastní roli ve společnosti
 • Stanovení priorit, time management a schopnost pravidelně plánovat
 • Jasné vyjádření a zadání úkolů tak, aby ostatní dobře porozuměli
 • Pochopení úlohy týmového hráče a způsobů jak získat lidi pro své záměry
 • Vedení mítinků a porad
 • Zvládání komunikačních technik při vedení lidí
 • Definice kouče a koučování
 • Koučování jako metoda vedení lidí k vyšší výkonnosti
 • Nastavení procesu pro jasné sledování definovaného úkolu
 • Dovednost motivovat podřízené
 • Řešení konfliktních situací
 • Delegování úkolů na zaměstnance

Managerské dovednosti

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.