MANAGERIADA - Manažerská hra na jachtách !

Kurz na míru

Základní info

Strategicko - taktická manažerská hra MANAGERIADA

  • je zaměřená na management nebo týmovou spolupráci
  • zahrnuje dovednostně orientované bloky (hry)
  • simuluje skutečné úlohy lídrů a manažerů firem
  • obsahuje atraktivní outdoorové prvky s využitím jachtingu

MANAGERIADA je jednoduchou simulací trhu, resp. socioekonomického prostředí. Principem je navrhování, prosazování a realizace podnikatelských záměrů s širokým využitím her a krátkých vzdělávacích bloků. Účastníci se aktivně podílejí na obsahu MANAGERIADY - mají možnost výběru her, vzdělávacích programů i aktivního ovlivňování makroekonomického prostředí formou voleb.

Účastníci v průběhu MANAGERIADY za přesně definovaných podmínek zakládají firmy, investují své prostředky, vyjednávají s externími investory a následně naplňují své podnikatelské záměry. MANAGERIADA je tak zaměřena na zvládnutí úloh lídrů a manažerů, vede účastníky k odlišení strategických, taktických i operativních úloh a názornou formou ukazuje i na význam klíčových prvků podporujících řízení firmy jako jsou například marketing, controlling, řízení podle cílů a podobně. Ve specifických úlohách jsou pak účastníci vedeni k efektivnímu využití skupinové a týmové práce nebo k delegování řešení na individuální úroveň specialistů.

MANAGERIADA je situována na břehu vodní nádrže - splnění podnikatelských záměrů je spojeno s dosažením přesně definovaných teritorií. Tím jsou definovány podnikatelské příležitosti s různou mírou rizika a ziskovosti. Aby neúspěšní účastníci neztratili v průběhu hry motivaci, získání monopolu úspěšnou firmou je znesnadňováno daňovou a protimonopolní politikou, současně působí i daňové zákony, které lze ovlivňovat prostřednictvím voleb.

MANAGERIADA může probíhat ve dvou variantách - strategické a synergické. Strategická varianta je manažerskou soutěží dvou týmů, v synergické variantě jediný manažerský tým bojuje proti virtuálním konkurenčním firmám.

MANAGERIADA může být pořádána jakou součást programu MANAGEMENT TEAM HOLDING nebo jako samostatná vzdělávací akce.

MANAGERIADA - Manažerská hra na jachtách !

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.