MANAGEMENT ZMĚNY

Kurz na míru

Základní info

Pro koho jsou tréninky MANAGEMENT - ZMĚNY určeny:

manažeři, vedoucí oddělení, teamleadři, koučové, projekt manažeři, HR specialisté...

Nejčastější požadavky klientů na rozvoj kvality, tvorby hodnot, změn postupů a systémů

  • Změna kvality musí vycházet zjednotlivce, jako nezbytná podmínka šíření vysoké jakosti dále
  • Naučit pracovníky myslet a vytvářet přidanou hodnotu podnikatelsky a hospodárně
  • Zavádění a přechod řízení a lidí na projektový způsob práce

1.       VLASTNÍ KVALITA - ZÁKLAD DOKONALOSTI

Vztah kvality a satisfakce, ideální a aktuální úroveň kvality a její rozvoj, audit, analýza a systém předcházení chyb, dodržování dohod, dokončování, vyžadování, kontrola, zachování integrity ve složitých situacích

2.       PŘIDANÁ HODNOTA - SIX SIGMA MYŠLENÍ

Řetězení kvality, přidaná hodnota ve firemním řetězci, výsledky a kvalita - KPI, tvorba dílčích hodnot a růstu ve vlastním oddělení, snižování chybovosti, efektivní využití zdrojů, spolupráce a pružnost

3.       PROJEKT - LOBBING A SLADĚNÍ

Cíle projektu, dostatečné zdroje, zainteresovanost vedení, kompetentní tým disponující časem, pochopené úlohy a odpovědnosti, respektovaný vedoucí s pravomocemi a dobrými vztahy

 

MANAGEMENT ZMĚNY

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je sedm a sedm ? Součet zapište číslicemi.