MANAGEMENT ZMĚNY

Kurz na míru

Základní info

Pro koho jsou tréninky MANAGEMENT - ZMĚNY určeny:

manažeři, vedoucí oddělení, teamleadři, koučové, projekt manažeři, HR specialisté...

Nejčastější požadavky klientů na rozvoj kvality, tvorby hodnot, změn postupů a systémů

  • Změna kvality musí vycházet zjednotlivce, jako nezbytná podmínka šíření vysoké jakosti dále
  • Naučit pracovníky myslet a vytvářet přidanou hodnotu podnikatelsky a hospodárně
  • Zavádění a přechod řízení a lidí na projektový způsob práce

1.       VLASTNÍ KVALITA - ZÁKLAD DOKONALOSTI

Vztah kvality a satisfakce, ideální a aktuální úroveň kvality a její rozvoj, audit, analýza a systém předcházení chyb, dodržování dohod, dokončování, vyžadování, kontrola, zachování integrity ve složitých situacích

2.       PŘIDANÁ HODNOTA - SIX SIGMA MYŠLENÍ

Řetězení kvality, přidaná hodnota ve firemním řetězci, výsledky a kvalita - KPI, tvorba dílčích hodnot a růstu ve vlastním oddělení, snižování chybovosti, efektivní využití zdrojů, spolupráce a pružnost

3.       PROJEKT - LOBBING A SLADĚNÍ

Cíle projektu, dostatečné zdroje, zainteresovanost vedení, kompetentní tým disponující časem, pochopené úlohy a odpovědnosti, respektovaný vedoucí s pravomocemi a dobrými vztahy

 

MANAGEMENT ZMĚNY

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.