Management v praxi - část III.

Kurz na míru

Základní info

I méně zkušený manažer rychle zjistí, že vedení lidí je v každé situaci a s každým novým úkolem jiné. Začne si vytvářet svůj vlastní styl a metody vedení. Zároveň začne pátrat po nějakém univerzálnějším přístupu, po obecnější metodě práce, standartu řešícím alespoň většinu každodenních situací.

Jaký manažerský styl vybrat? Nejsem příliš tvrdý? Nebo naopak příliš slabý? Čím to, že na někoho koučování nefunguje?

Jsem manažer anebo leader? Který přístup je v dané situaci vhodnější?

Existují různé manažerské styly, různé systémy hodnocení pracovníků a různá schémata odměňování. Jsou však zásady, které lze považovat za obecné.

Tento trénink navazuje na předchozí části "Managementu v praxi", který doporučujeme absolvovat předem.
Na tento trénink navazuje kurz TYPOLOGIE PODŘÍZENÝCH
Charakter kurzu:

otevřený 3 denní interaktivní kurz s praktickým nácvikem s použitím videozáznamu a řešením případových studií

maximální počet účastníků: 8

cena zahrnuje: vlastní trénink, tištěné materiály včetně případových studií a certifikát pro každého účastníka

Pro koho:

manažeři první a druhé linie s několikaměsíční zkušeností (nejméně 6 až 12 měsíců po nástupu do manažerské pozice)

Cíl:

* pochopení úlohy manažera v rozvoji týmu a jeho jednotlivých členů
* výběr vhodné manažerské techniky v závislosti na analýze situace
* pochopení vztahu mezi úkolem, pověřeným pracovníkem a vhodnou metodou delegování
* pochopení významu managementu versus leadershipu
* vytváření plánů rozvoje týmu


Osnova:

* jak přispívá manažer k rozvoji svého týmu a jeho členů?
* volný styl nebo tvrdá ruka?
* stádia vývoje týmu
* rozdíl mezi manažerem a leadrem
* profesionál v každé situaci
* každý člověk potřebuje individuální styl
* každý úkol potřebuje individuální styl
* jaký styl mám já? bude fungovat vždycky?
* řídíme, koučujeme, podporujeme, delegujeme
* systémy odměňování pracovníků
* motivace pracovníků (finanční, hmotná, bez hmotných prostředků)
* pravidelné a objektivní hodnocení pracovníků jako nástroj motivace
* rozvoj týmu

Management v praxi - část III.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.