Management v praxi - část II.

Kurz na míru

Základní info

Většina manažerů se po prvních týdnech a měsících vyrovná s prvními úskalími své nové práce. Rychle zjistí, že vedení lidí je v každé situaci a s každým novým úkolem jiné.

Kromě zvládání pokročilých manažerských technik stojí před manažerem další úkoly - zodpovědný a úspěšný výběr nových pracovníků, rozvoj týmu i jeho jednotlivých členů, motivace týmu pro stále nové úkoly.

Tento trénink navazuje na kurz "Management v praxi - část I. ",který doporučujeme absolvovat předem.

(Na tento trénink navazují kurzy "Management v praxi - část III"., TYPOLOGIE PODŘÍZENÝCH
Charakter kurzu:

otevřený 3 denní interaktivní kurz s praktickým nácvikem s použitím videozáznamu a řešením případových studií

maximální počet účastníků: 8

cena zahrnuje: vlastní trénink, tištěné materiály včetně případových studií a certifikát pro každého účastníka

Pro koho:

manažeři první a druhé linie s několikaměsíční zkušeností (nejméně 6 až 12 měsíců po nástupu do manažerské pozice)

Cíl:

*
pochopení úlohy manažera v rozvoji týmu a jeho jednotlivých členů
*
praktické osvojení vyspělých manažerských technik, zejména koučinku
* pochopení vztahu mezi úkolem, pověřeným pracovníkem a vhodnou metodou delegování
* nábor nových pracovníků - příprava a průběh výběrového řízení
* využití různých forem motivace (hmotné i nehmotné)


Osnova:

*
jak přispívá manažer k rozvoji svého týmu a jeho členů?
*
koučink jako univerzální metoda delegování i zpětné vazby
*
volný styl nebo tvrdá ruka?
* nábor nových pracovníků
* motivace pracovníků (finanční, hmotná, bez hmotných prostředků)
*
pravidelné a objektivní hodnocení pracovníků jako nástroj motivace
*
rozvoj týmu

Management v praxi - část II.

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.