MANAGEMENT PRODEJE

Kurz na míru

Základní info

Pro koho jsou tréninky MANAGEMENT PRODEJE určeny:

manažeři, vedoucí oddělení, majitelé agentur, supervizoři, teamleadři, projekt manažeři, HR specialisté, ředitelé a trenéři, kteří jsou odpovědní za rozvoj lidí a výsledky obchodu.

Nejčastější požadavky našich klientů na rozvoj manažerů, změny postupů a systému

  • Zvýšení kvantity a kvality výběru přijímaných lidí
  • Zavedení skutečně účinných adaptačních procesů a nárůst retence - udržitelnosti
  • Zavedení skutečně funkčních (sebe)řídících systémů podpory - aktivity management                                        

NEJČASTĚJI TRÉNOVANÁ TÉMATA PRO MANAŽERY PRODEJE

 1.       TIME MANAGEMENT - ČAS NA ÚSPĚCH

Formulování cílů, plánování, časový management, organizování aktivit - návyků, monitoring, vyhodnocování efektivity aktivit, nová zrevidovaná organizace pracovního týdne a určení vzdělávacích potřeb

 

2.       ŘÍZENÍ VÝKONU - PODPORA A DŮSLEDNOST

Stanovování osobních a týmových výkonových cílů, rozdělení a vyjednání plánů, plánování, organizování a monitoring prodejních a manažerských aktivit, zlepšování efektivity aktivit a vzdělávacích potřeb

 

3.       NÁBOR - PRAVIDELNOST A NASAZENÍ

Systém personální produkce a vedení informací, zajištění dostatečných zdrojů - doporučení a nominátorů, sjednání kariérového rozhovoru dle potřeb a zvládání námitek, čtení v CV, příprava na pohovor

 

4.       VÝBĚR - OPATRNOST A ODVAHA

Identifikace kariérového profilu kandidáta, prodej kariéry dle profilu, zjištění předpokladů - behaviorálních důkazů z osobního i pracovního života, zvládání bariér a obav uchazeče a jeho přijetí

                                   

5.       ADAPTACE - ZÁBAVA A VYTRVALOST

Dohoda o plánu výdělků (aktivit) a odpovědnostech, řešení bariér a obav, monitoring, denní, týdenní a měsíční sebehodnocení a konzultace aktivit a výdělků

 

6.       NÁVYKY - DŮVĚRA A KONTROLA

Vytváření denních návyků - pracovní doba, denní aktivity a výdělek, denní podpora a konzultace, rozpoznání příčin ne/úspěchů, příprava a učení se přímo v terénu

 

7.       PORADY - SDÍLENÍ MOTIVACE

Vizualizace sebehodnocení aktivit / výsledků, pochvala, oceňování a přenos nejlepší praxe, skupinové řešení úzkých míst výkonnosti, prožitkový trénink a dohody o aplikaci a podpoře v praxi

 

8.       TRÉNINK - POZNÁNÍ HROU

Identifikace tréninkových potřeb, proces tréninku a škála proměnných charakteristik v drilu, příprava a vedení tréninku a přechod do zábavného drilu a plán aplikace do praxe

 

9. KOUČOVÁNÍ V TERÉNU - SPOLEČNÝ LOV

Tři kroky realizace: příprava, chování v průběhu, zpětná vazba, tři typy návštěv: ukázková, společná, pozorovací, tři formy zpětných vazeb: pocitová, procesní, koučovací

 

MANAGEMENT PRODEJE

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je čtyři a sedm ? Součet zapište číslicemi.