Management na prahu 3.tisíciletí a manažerská sebereflexe

Kurz na míru

Základní info

* Životní cyklus podniku a úloha řídících pracovníků (V, SD, ST, PC).
* Personální řízení nebo řízení lidských zdrojů? (V, SD, PC).
* Tři zdroje síly vedoucích pracovníků a pět předpokladů k jejich úspěšnosti (V, SD, ST, PC).
* Manažerské schopnosti, vědomosti, návyky a dovednosti - základní cesty k využití skrytého potenciálu osobnosti (V, SD, ST, PC).
* Základ = sociální inteligence a rozvoj tvořivosti (V, SD, ST, PC, IRSH).
* Naše priority ve zvyšování manažerské produktivity (V, PC, SD).

4-8 x 50 min.

Management na prahu 3.tisíciletí a manažerská sebereflexe

Kontakt na dodavatele získáte po registraci

Tento kurz je pořádán dodavatelem, který nevyužívá placenou prezentaci na portálu EduCity.

Kontaktní údaje na dodavatele získáte po registraci.

Nebo použijte poptávkový formulář.