Management

Kurz na míru

Základní info

Vzdělávací programy probíhají dle přání zákazníka (klienta) ve výukových soustředěních (pracovní nebo víkendové dny) , a to buď v prostorách VŠEM nebo v prostorách specifikovaných zadavatelem.

Programy jsou ukončeny obhajobou závěrečné práce, respektive případové studie studenta. Vedle základních teoretických a metodologických východisek zpracovávaného tématu je těžištěm závěrečné práce jeho aplikace v praxi, včetně formulace doporučení a možnosti jejich uplatnění v organizaci, kde student působí. Součástí závěrečné práce je písemný test, který má za úkol prověřit znalosti získané konkrétním studijním programem.

Studenti, kteří splní podmínky vzdělávacího programu a obhájí závěrečnou práci obdrží certifikát o absolvování studijního programu vydávaný Vysokou školou ekonomie a managementu s uvedením oborového zaměření příslušného programu.

Management

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je devět a osm ? Součet zapište číslicemi.