LOGISTIKA_štíhlá logistika

Kurz na míru

Základní info

Pojem štíhlá logistika je pro většinu z nás podstatně méně známým a méně určitým než pojem štíhlá výroba. Všechny zmíněné pojmy společně vytvářejí tzv. lean enterprise, tedy štíhlý podnik. Pod tímto pojmem se ovšem skrývá spíše štíhlé myšlení v podniku, a tak by bylo chybou považovat za štíhlý podnik například firmu, kde se sice používají lean nástroje, ale kultura a myšlení lidí se nezměnily.

Štíhlá logistika hledá skutečné příležitosti a nalézá je právě v oněch činnostech, které
hodnotu jako takovou nepřidávají, naopak pouze zvyšují náklady na realizaci výrobku či služby. Zde je možné dosáhnout zlepšení v řádu až několika desítek procentních bodů. Na druhou stránku, průmysl 4.0 se snaží hledat efektivní propojení všech systémů a úsporu času využitím elektronické infrastruktury. V dnešní době se již na průmysl 4.0 nehledí pouze využitím robotizované práce, ale hlavně efektivním využití přenosu informací a s podporou elektroniky.

KOHO OSLOVÍME:
Seminář je určen pro všechny zájemce podniků a společností, kteří si potřebují rozšířit vědomosti z oblasti logistiky se zaměřením ekonomické aspekty zásob v podniku. Konkrétně vedoucím pracovníkům (mistrům) logistiky, skladů, nákupu a výroby.

Seminář lze absolvovat buď samostatně, nebo jako součást modulového vzdělávání „Manažer logistiky“

Posluchači budou znát metody štíhlé logistiky a jejich využití při řízení logistických řetězců jak v rámci podniku, tak mimo něj. Dále si vědomí vzájemné souvislosti principů štíhlé výroby a štíhlé logistiky. Získají návody s použitím konkrétních příkladů aplikace štíhlé logistiky v podnikové praxi.

PROGRAM SEMINÁŘE:
• Logistický řetězec - základní pojmy, principy a metody řízení
• Štíhlý podnik - základní pojmy a principy štíhlého podniku, zeštíhlování výrobních a
logistických procesů.
• Zavádění štíhlé logistiky
• Co je Průmysl 4.0
• Logistika 4.0 – chytrá logistika motor změn
• Praktická cvičení

ČAS SEMINÁŘE: 2 denní seminář 08:30 – 16:00 hod. (přestávka na oběd v rámci semináře)
LEKTOR: Ing. Ludvík Filip
CENA: 5,031.00 Kč
V ceně semináře je společný oběd včetně občerstvení, které je podáváno po celou dobu trvání semináře zdarma.
OBJEDNÁVKY: info@quality-point.cz nebo na WWW stránkách Quality Point
DALŠÍ INFORMACE: Jako účastník semináře získáte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, který můžete uvést ve svém CV – v části o absolvovaných kurzech a školeních.

Absolvováním semináře získáváte 16 kreditů k možnosti získání certifikátu
„Manažer Logistiky“

LOGISTIKA_štíhlá logistika

Kontaktovat dodavatele


Kontrola proti spamu. Kolik je pět a deset ? Součet zapište číslicemi.